Saltar a contenido
Aviso: Para mejorar la experiencia del usuario esta página usa cookies.

Algemene voorwaarden Charles Haerens nv_versie 24-04-2014

Artikel 1. Algemeen
1.1 : Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Charles Haerens nv betreffende de verkoop, levering van glas en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 : Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.3 : Een exemplaar van deze voorwaarden mag u kopiëren of downloaden via onze site.
1.4 : Charles Haerens nv behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Bestellen
2.1 : Charles Haerens nv heeft voor standaard glasproducten een webshop ontwikkeld waarmee de klant zelf een bestelling kan samenstellen.
2.2 : Voor montagehulp kan u terecht bij de webshop, sectie “Installatie”.
2.4 : De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke bepalingen en geldende normen. Charles Haerens nv kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van deze normen.
2.5 : Charles Haerens nv levert steeds standaard 4mm keramisch glas van de beste kwaliteit.
2.6 : De klant is zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave van de afmetingen van het glas. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
De klant geeft altijd de netto afmetingen (in mm) van het glas door en dient zelf te zorgen voor voldoende omtrekspeling i.v.m. de glastoleranties m.b.t. de productie. Voor hulp bij het opmeten kan u terecht bij de webshop, sectie “Opmeten”.
Glastoleranties t.o.v. uw opgegeven maat van kachelglas.
Onderstaande tabel geeft aan dat de door de fabriek gesneden afmeting van een bepaalde dikte glas af kan/mag wijken met onderstaande mm qua breedte/hoogte.
Toleranties in mm
Glasdikte 4 mm
Lengte & breedte
+/- 0,3mm;
+/- 1,5mm

Afwijkingen van bovenstaande uitgangspunten dienen altijd gemeld te worden aan Charles Haerens nv.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 : De overeenkomst tussen klant en Charles Haerens nv komt definitief tot stand na acceptatie van Charles Haerens nv van een opdracht via de webshop. Ter controle krijgt de klant eerst een omschrijving van de opgegeven bestelling per e-mail. Na betaling door de klant aan Charles Haerens nv is de opdracht definitief.
3.2 : Afspraken welke schriftelijk, mondeling (bv. telefoon) of digitaal (bv. e-mail) tot stand komen zijn bindend.

Artikel 4: Bezorgen van goederen
4.1 : Charles Haerens nv levert in Europa. Buiten dit gebied is levering eventueel mogelijk afhankelijk van de afleverlocatie. Dit gaat altijd in overleg.
4.2 : Goederen worden op één adres afgeleverd op de begane grond. Indien het adres niet goed en veilig (ter beoordeling van de chauffeur) bereikbaar is, worden de goederen op een dichtstbijzijnde locatie gelost.
4.3 : Goederen kunnen in overleg ook afgehaald worden. Bij afhalen is transport gratis en volledig voor eigen risico van de klant.
4.4 : Charles Haerens nv is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Dit zal altijd in overleg plaatsvinden.
4.5 : Op de afgesproken datum van aflevering, dient bij voorkeur de klant of diens vertegenwoordiger aanwezig te zijn op het afleveradres. Charles Haerens nv kan niet aangeven op welk tijdstip de goederen geleverd worden. Indien niemand aanwezig is op het afleveradres worden de goederen toch afgeleverd. De chauffeur lost op een veilige plek. Alleen hij kan beoordelen wat een veilige plek is.
4.6 : Glas is een breekbaar product en tijdens het productie- en logistieke proces kan er daarom vertraging ontstaan voor de levering aan de klant. Opgegeven leverdata zijn daarom altijd onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden (o.o.v.). Charles Haerens nv zal haar uiterste best doen om eventuele verschuivingen tijdig te melden. Helaas zal dit niet altijd lukken, omdat Charles Haerens nv hierbij afhankelijk is van tijdige en accurate informatie van derden. Het niet bezorgen op de opgegeven datum kan nooit reden zijn om de overeenkomst op te zeggen of een betaling (deels) op te schorten.

Artikel 5. Prijzen en betaling
5.1 : Alle genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW. U betaalt via Ogone, Bancontact of Visa/Mastercard tijdens uw bestelling het totale bedrag (vooraf). U kunt bij Charles Haerens nv niet gedeeltelijk en/of achteraf betalen (tenzij anders afgesproken). In verband met het maatwerk en de scherpe prijsstelling kunnen we geen risico van wanbetaling of administratiekosten dragen.
5.2 : Charles Haerens nv behoudt het recht, nadat een order geplaatst is, een toeslag te vragen indien dit nodig is. De klant mag dan de order alsnog annuleren.
De order is pas definitief overeengekomen als Charles Haerens nv de 2e status ‘Order is betaald en in behandeling’ verzonden heeft.

Artikel 6. Transport risico
6.1 : Het transport van het bestelde glas is voor risico van de koper. Daarom verzekert Charles Haerens nv alle transporten tegen breuk gedurende het transport naar het opgegeven afleveradres.  Deze verzekering is inbegrepen in de prijs.
In geval van breuk tijdens het transport volgt gratis herlevering.
6.2 : Zichtbare schade dient direct aan de chauffeur te worden gemeld en moet vermeld worden op de vrachtbrief. Binnen 2 dagen na ontvangst van het glas moet de schade schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) aan Charles Haerens nv gemeld worden. Zichtbare schade, welke niet op deze wijze is vastgelegd, wordt geacht te zijn ontstaan na levering en valt dientengevolge niet onder de dekking van de transportverzekering. Het is daarom verstandig altijd iemand aanwezig te hebben voor controle bij aflevering! Beschadigd glas dat reeds geleverd/aanvaard/geplaatst of verwerkt is, wordt niet gedekt door de transportverzekering.
6.3 : Charles Haerens nv behoudt zich het eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de afgesproken prijs.
6.4. Indien u zelf het glas ophaalt, vervalt garantie op breuk vanaf het moment dat u het glas laadt en het pand van de ophaallocatie verlaat. Tevens geldt dat een breuk of schade door het transport voor uw eigen risico is. Charles Haerens nv is niet aansprakelijk voor bijkomende kosten of overlast, indien u tijdens het afrekenen kiest om het glas af te halen bij de leverancier en de leverancier geeft uw bestelling niet mee i.v.m. veiligheid tijdens het vervoer in uw personenauto. Bij het afrekenen wijzen we u erop dat u de bestelling met een personen- of bestelwagen op dient te halen i.v.m. veiligheid voor uzelf.

Artikel 7. Aflevering en klachten
7.1 : De levertijd verschilt per product na definitieve opdracht. Spoedbestellingen zijn in overleg mogelijk. Voor een spoedlevering geldt een toeslag.
7.2 : Klachten over transportschade dienen direct bij aflevering aan de chauffeur kenbaar gemaakt te worden. Indien er niemand aanwezig was op moment van aflevering dient eventuele transportschade binnen 24 uur gemeld te worden.
7.3 : Klachten over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen, telefonisch of per e-mail, kenbaar te worden gemaakt aan Charles Haerens nv.
7.4 : Het afleveradres dient bereikbaar te zijn voor bestelwagens en er dient voldoende ruimte te zijn om te lossen.
7.5 : Het glas wordt in principe degelijk verpakt in karton en beschermmateriaal geleverd. Bij grotere hoeveelheden wordt glas eventueel op paletten/bokken geleverd. U dient deze zorgvuldig te behandelen want deze zijn/blijven eigendom van de leverancier. Glasbokken vertegenwoordigen een waarde van 100 euro excl. btw. De maximale gebruiksduur van paletten/bokken is beperkt tot een maand, daarna wordt er huur doorgerekend. Deze huur wordt aan u doorgerekend en bent u verplicht te voldoen. Bokken dienen daarom zo spoedig mogelijk leeg en schoon voor retourname te worden aangeboden/gemeld. Indien de glasbok niet retour komt, bent u verplicht de waarde van de glasbok te voldoen. Een nog niet retour genomen glasbok kan nooit een reden zijn om een betaling of order op te schorten of aan te vechten.
7.6: Charles Haerens nv is niet aansprakelijk voor bijkomende kosten of overlast, indien u tijdens het afrekenen kiest om het glas af te halen bij de Charles Haerens nv.
Controleer het glas goed voordat u de deur uitgaat i.v.m. garantie.

Artikel 8. Garantie keramisch glas
8.1 : Keramisch glas is een bijzonder hittebestendig glas dat aan temperaturen weerstaat tot 700°C. Keramisch glas wordt gewalst in platen en aan hoge temperaturen nagebakken of gekristalliseerd. Bij deze behandeling krijgt het materiaal zijn definitieve kristalstructuur en wordt het doorzichtig. De platen worden daarna op maat gesneden en verder afgewerkt tot kachelruiten.
Het materiaal van kachelruiten is dus geen glas maar transparante keramiek.
De visuele eigenschappen van keramisch glas kunnen niet vergeleken worden met deze van gewoon “float” glas zoals vensterglas. In het oppervlakte van keramisch glas treden kleine onvolmaaktheden op, die eigen zijn aan het materiaal en aan het productieproces van dit hittebestendig materiaal.
8.2 : Er bestaat specifieke normen voor elke luchtbel/kras/streep/vlek die op de platen voorkomen. Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke normen. De bedoeling van kwaliteitsnormen is een eindproduct te kunnen garanderen dat voldoet aan de kwaliteitsverwachtingen van de klant.
Daarom wordt volgende vuistregel gehanteerd voor kwaliteitscontrole van keramisch glas:
op een afstand van 1 meter van de verticaal opgestelde ruit, mag het visueel defect met het blote oog niet storend zijn.
Zodra een ruit afgekeurd wordt op deze basis, mag de ruit teruggestuurd worden voor controle en desgevallend, kosteloze vervanging.
8.3 : Toleranties op de afmetingen
A. VLAK GLAS
a) Dikte
dikte = 3, 4 of 5 mm: tolerantie is +/- 0.3 mm
b) Lengte en breedte:
tolerantie is +/- 1.5 mm
c) Vlakheid:
1. Algemene vlakheid
Langste zijde is kleiner of gelijk aan 300 mm: afwijking is max 1.00 mm
Langste zijde is langer dan 300 mm: afwijking is max 1.5 mm
2. Plaatselijke vlakheid
maximum 0.3 mm afwijking per 150 mm overspanning
d) Haaksheid:
langste zijde is kleiner of gelijk aan 300 mm: afwijking is maximum 1.0 mm
langste zijde is langer dan 300 mm: afwijking is maximum 1.5 mm

B. GEVORMD GLAS
a) Dikte
dikte = 3, 4 of 5 mm: tolerantie is +/- 0.3 mm
b) Lengte, breedte en vorm:
tolerantie volgens technische tekeningen
8.4 : Visuele gebreken
a) Luchtbellen
1. Ronde luchtbellen
diameter tussen 0.4 mm en 1.1 mm
maximum 17 stuks per oppervlakte van 250 x 250 mm
diameter 1.1 mm tot 1.5 mm
maximum 2 stuks en minstens 300 mm van elkaar verwijderd
2. Uitgerekte luchtbellen:
tot 0.5 mm breed  en 3 tot 5 mm lang:
maximum 5 stuks en minstens 200 mm van elkaar verwijderd
0.5  tot 0.8 mm breed  en  5 tot 7 mm lang
maximum 2 stuks en minstens 400 mm van elkaar verwijderd
b) Stenen (ondoorzichtige kristalijne insluiting)
1.0 tot 1.5 mm diameter
maximum 2 stuks en minstens 300 mm van elkaar verwijderd
c) Devitrificatie (open luchtbellen of putjes)
tot 0.5 mm breed en 2.0 tot 5.0 mm lang
maximum 3 stuks
d) Krassen
1. Diepe krassen (duidelijk voelbaar met vingernagel):
10 mm of korter
maximum 2 stuks en minstens 400 mm van elkaar verwijderd
2. Lichte krassen (licht voelbaar met vingernagel):
50 mm of korter
maximum 2 stuks en minstens 400 mm van elkaar verwijderd
3. Fijne krassen (niet voelbaar met vingernagel):
concentratie in een zone van maximum 15 mm diameter
maximum 2 stuks en minstens 400 mm van elkaar verwijderd
e) Schilfer (schelpvormige beschadiging aan een boord)
maximum 2 mm lang x 5 mm breed x 1.0 mm diep
maximum 1 schilfer per boord
f) Mix van verschillende visuele gebreken
De verschillende types gebreken mogen niet in die mate samen optreden in eenzelfde ruit dat het algemeen uitzicht van de ruit vanop 1m afstand, onaanvaardbaar wordt.
De klachtenprocedure van Charles Haerens nv zal hier altijd gevolgd worden.
8.5 : Op keramisch glas geldt geen garantie nadat u het in eigen bezit heeft. Transport door ons is verzekerd en u heeft 2 dagen de tijd schade aan het glas aan ons te melden. Daarna vervalt elke garantie.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 : Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Charles Haerens nv in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Charles Haerens nv niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Charles Haerens nv
9.2 : De klant vrijwaart Charles Haerens nv te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
9.3 : De klant vrijwaart Charles Haerens nv te dezer zake tegen alle aanspraken die te maken hebben met het verkeerd of ondeskundig inmeten, bestellen of monteren door de klant of door derde die de klant (via Charles Haerens nv) heeft aangesteld of ingehuurd.
9.4 : De aansprakelijkheid van Charles Haerens nv blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Charles Haerens nv de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
9.5 : De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Charles Haerens nv ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
9.6: Charles Haerens nv is niet aansprakelijk voor bijkomende kosten of overlast, indien u tijdens het afrekenen kiest om het glas af te halen bij de leverancier. Bij het afrekenen wijzen we u erop dat u de bestelling met minimaal een personen- of bestelwagen afhaalt.
Controleer het glas goed voordat u de deur uitgaat i.v.m. garantie.

Artikel 10. Overige bepalingen
10.1 : Op alle overeenkomsten van Charles Haerens nv is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 : In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

hacia arriba